ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaimlmnews.com
เชื่อมต่อทุกข่าวสาร ยิงทุกประเด็นร้อน แหล่วรวมธุรกิจเครือข่าย

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขายตรงเปิดใหม่ บริษัท แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด (GIVE SIAM)ด้วยความร่วมมือและประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการประกอบธุรกิจทางการเกษตร ของพสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินทรีย์ ทำให้บริษัทฯ ได้เรียนรู้อย่างแท้จริงว่า การผลิตปุ๋ยที่ดี ขึ้นอยู่กับพื้นดิน จากฐานข้อมูลดินที่เก็ฐรวบรวมข้อมูลมานับ 10 ปี ทำให้รู้ว่า ดินในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน พืชบางชนิดอาจจะปลูกได้ดีในพื้นที่หนึ่ง แต่กลับไม่ได้ผลในอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอันที่จริงแล้วความต้องการสารอาหารของดินและพื้นมีความต้องการไม่เท่ากัน และด้วยทีมนักวิชาการของทางผู้ผลิต ซึ่งได้ศึกษาและได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของดินในแต่ละพื้นที่ ทำให้ได้ค้นพบ “สารแทนคุณ ยิ่งยงบัวงาม” โดย ทีมนักวิชาการของเรา ทำให้พื้นดินในแต่ละภูมิภาค ได้รับสารอาหารที่พอเหมาะ ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพที่ดีและทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต

การสร้างพลังแห่งการส่งเสริมภาคการเกษตรของ บริษัท แทนคุณแผ่นดินสยาม จำกัด เป็นกระบวนการที่ตั้งใจจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรโดยให้เกษตรกรหรือผู้ร่วมลงทุน รวมถึงผู้บริโภคได้เกิดทัศนคติทางบวกโดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ในด้านการเกษตรอินทรีย์อย่างมีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อแผ่นดินสยามอีกทั้งยังส่งผลต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นและผู้บริโภคมีความพึงพอใจตลอดจนให้เกิดทักษะ (Skill) ความชำนาญในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติทางด้านการเกษตรรวมถึงเกษตรกรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้บริโภคสามารถผลิตหรือใช้ผลผลิตและสินค้าภาคการเกษตรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและอย่างมีประสิทธิภาพที่ดีก่อให้เกิดคุณภาพต่อผลผลิตที่เกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมผลิตจากภาคการเกษตรที่มีคุณภาพรวมถึงไว้รองรับการเจริญเติบโตของผู้ใช้ “สารแทนคุณบัวหรรษา” ที่มีโอกาสขยายตัวได้อย่างรวดเร็วหรือเตรียมความพร้อมในการรับความต้องการใช้ผลผลิตที่เกิดจาก “สารแทนคุณบัวหรรษา” อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง อันอาจเกิดได้ตลอดเวลา

ผู้บริหาร
ยิ่งยง ยอดบัวงาม ประธานบริษัท
ปริญญา นิลรัตนคุณ ประธานเจ้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรแห่งความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักธุรกิจ Give Siam และผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด บริษัทและนักธุรกิจ Give Siam จะเติบโตและก้าวไปสู่เป้าหมายสู่ความสำเร็จ และความสุขร่วมกัน

ปณิธาน
บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเครือข่าย บริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนให้นักธุรกิจ Give Siam ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดสิ่งนี้เป็นตัวกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ให้นักธุรกิจ Give Siam กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัท ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ทั้งของนักธุรกิจ Give siam ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และ จริยธรรมที่สูงสุด
2. บริษัทจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดที่เทคโนดลยีในขณะนั้นจะสามารถผลิตได้
3. บริษัทจะทุ่มเทสสรรพกำลังที่จะร่วมสร้างความเจริญเติบโตแก่ธุรกิจของนักธุรกิจ Give Siam
4. บริษัทจะสนับสนุนให้นักธุรกิจ Give Siam บรรลุเป้าหมายความสำเร็จด้วยความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง
5. บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยมีความใฝ่ฝันของนักธุรกิจ Give Siam เป็นแรงบันดาลใจ อละจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันจนถึงจุดสูงสุดของความสำเร็จ

สินค้า
“สารแทนคุณ ยิ่งยงบัวงาม” ภายใต้มาตรฐานการผลิตของ บริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับ มาตรฐาน ISO : 9001 : 2008

เป้าหมาย
สร้าง 10,000 ครอบครัว ให้มีรายได้ 50,000 บาท/เดือน

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: นสพ.ธุรกิจเครือข่าย ขายตรง ฉบับที่ 227 ปักษ์แรก ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2555       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น